Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
140278

Phong trào xây dựng NTM ở Thiệu Long

Đăng lúc: 12/09/2023 (GMT+7)
100%

BÀI TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

XÃ THIỆU LONG, HUYỆN THIỆU HÓA

Xã Thiệu Long nằm ở phía Bắc của huyện Thiệu Hóa, cách trung tâm huyện 5 km, phía Đông giáp xã Thiệu Long, phía Nam giáp xã Thiệu Phú, phía Tây giáp xã Thiệu Công, phía Bắc giáp xã Định Hoà huyện Yên Định. Xã Thiệu Long có tổng diện tích tự nhiên 769,98 ha; trong đó đất nông nghiệp 431ha. Dân số toàn xã có 6493 nhân khẩu, trong đó dân số lao động trên địa bàn xã là 3507 người chiếm tỷ lệ 54% dân số.

Đảng bộ xã có 308 đảng viên trong đó có 42 đảng viên 2 miễn, 31 đảng viên đi làm xa; sinh hoạt tại 10 chi bộ đảng, trong đó có 06 chi bộ nông thôn, 03 chi bộ Nhà trường, 01 chi bộ công an.

Năm 2022, xã Thiệu Long được chọn là một trong 6 xã về đích NTM nâng cao; thôn Minh Đức, Thành Đạt được chọn về đích thôn NTM kiểu mẫu. Đây là nhiệm vụ rất vinh dự nhưng cũng rất nặng nề đối với cán bộ và nhân dân trong thôn cũng như nhân dân trong toàn xã Thiệu Long.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu; ngay từ đầu năm Đảng ủy xã Thiệu Long đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng tham gia thực hiện các tiêu chí, phấn đấu đạt xã NTM nâng cao trong năm 2022, hai thôn Minh Đức và Thành Đạt đạt thôn NTM kiểu mẫu.

Trong năm, địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân hiến đất và tháo dỡ các công trình của hộ gia đình để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng tường rào mẫu, trồng các tuyến đường hoa tạo cảnh quan môi trường, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã.

Xã Thiệu Long đã về đích NTM năm 2016, song hệ thống GTNT trong xã chưa được đầu tư đồng bộ. Nhiều tuyến đường còn nhỏ hẹp, thiếu hệ thống thoát nước, gây khó khăn cho sinh hoạt và lưu thông của người dân. Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, trong năm 2022 toàn xã Thiệu Long đã vận động được 186 hộ hiến đất mở đường, với tổng số diện tích là 2879m2 đất; điển hình là các thôn Minh Đức, Phú Lai, Thành Đạt. Đất đai là tài sản giá trị lớn, rõ ràng hiến đất là quyết định không hề dễ dàng khi cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, hơn thế nữa, việc cắt đi một phần đất đai cha ông để lại cũng là điều trăn trở của không ít người. Thế nhưng, ý thức được hiến đất làm đường xây dựng NTM là xây dựng cho cộng đồng và cho chính bản thân gia đình nên nhiều người dân trong xã đã sẵn sàng chặt cây, nhường đất, phá bỏ công trình để làm đường giao thông.

Để hoàn thành quá trình xây dựng xã NTM nâng cao, cùng với các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện về hỗ trợ vốn xây dựng NTM. Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thiệu Long đã ban hành một số cơ chế hỗ trợ kích cầu cho các thôn và Nhân dân đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo tiêu chí xã NTM nâng cao, như: Hỗ trợ 100.000 đồng/m chiều dài tường rào xây dựng mới, cải tạo nâng cấp theo mẫu; 600.000 đồng/khối bê tông để nâng cấp mở rộng đường GTNT, nhằm tạo không gian thoáng đãng, hệ thống giao thông khang trang, hiện đại.

Có được kết quả hiến đất mở đường làm giao thông nông thôn, xã Thiệu Long đã vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ về vai trò của mình và lợi ích trong công cuộc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó, khơi dậy tinh thần tự giác, tự nguyện của Nhân dân hiến đất, góp công, góp của xây dựng đường giao thông nông thôn và thực hiện các tiêu chí theo quy định.

Có thể nói, xã Thiệu Long đã huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn cùng vào cuộc. Trước hết là làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu cao nhất của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; từ đó vận động mọi người cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới với phương châm "Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra và Dân hưởng thụ". Hiện địa phương đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí, trong đó có việc hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn toàn xã, góp phần để xã Thiệu Long xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra.

Người viết bài: Vũ Thị Thanh

Phong trào xây dựng NTM ở Thiệu Long

Đăng lúc: 12/09/2023 (GMT+7)
100%

BÀI TUYÊN TRUYỀN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

XÃ THIỆU LONG, HUYỆN THIỆU HÓA

Xã Thiệu Long nằm ở phía Bắc của huyện Thiệu Hóa, cách trung tâm huyện 5 km, phía Đông giáp xã Thiệu Long, phía Nam giáp xã Thiệu Phú, phía Tây giáp xã Thiệu Công, phía Bắc giáp xã Định Hoà huyện Yên Định. Xã Thiệu Long có tổng diện tích tự nhiên 769,98 ha; trong đó đất nông nghiệp 431ha. Dân số toàn xã có 6493 nhân khẩu, trong đó dân số lao động trên địa bàn xã là 3507 người chiếm tỷ lệ 54% dân số.

Đảng bộ xã có 308 đảng viên trong đó có 42 đảng viên 2 miễn, 31 đảng viên đi làm xa; sinh hoạt tại 10 chi bộ đảng, trong đó có 06 chi bộ nông thôn, 03 chi bộ Nhà trường, 01 chi bộ công an.

Năm 2022, xã Thiệu Long được chọn là một trong 6 xã về đích NTM nâng cao; thôn Minh Đức, Thành Đạt được chọn về đích thôn NTM kiểu mẫu. Đây là nhiệm vụ rất vinh dự nhưng cũng rất nặng nề đối với cán bộ và nhân dân trong thôn cũng như nhân dân trong toàn xã Thiệu Long.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu; ngay từ đầu năm Đảng ủy xã Thiệu Long đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng tham gia thực hiện các tiêu chí, phấn đấu đạt xã NTM nâng cao trong năm 2022, hai thôn Minh Đức và Thành Đạt đạt thôn NTM kiểu mẫu.

Trong năm, địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân hiến đất và tháo dỡ các công trình của hộ gia đình để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng tường rào mẫu, trồng các tuyến đường hoa tạo cảnh quan môi trường, góp phần quan trọng thúc đẩy tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã.

Xã Thiệu Long đã về đích NTM năm 2016, song hệ thống GTNT trong xã chưa được đầu tư đồng bộ. Nhiều tuyến đường còn nhỏ hẹp, thiếu hệ thống thoát nước, gây khó khăn cho sinh hoạt và lưu thông của người dân. Với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, trong năm 2022 toàn xã Thiệu Long đã vận động được 186 hộ hiến đất mở đường, với tổng số diện tích là 2879m2 đất; điển hình là các thôn Minh Đức, Phú Lai, Thành Đạt. Đất đai là tài sản giá trị lớn, rõ ràng hiến đất là quyết định không hề dễ dàng khi cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, hơn thế nữa, việc cắt đi một phần đất đai cha ông để lại cũng là điều trăn trở của không ít người. Thế nhưng, ý thức được hiến đất làm đường xây dựng NTM là xây dựng cho cộng đồng và cho chính bản thân gia đình nên nhiều người dân trong xã đã sẵn sàng chặt cây, nhường đất, phá bỏ công trình để làm đường giao thông.

Để hoàn thành quá trình xây dựng xã NTM nâng cao, cùng với các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện về hỗ trợ vốn xây dựng NTM. Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thiệu Long đã ban hành một số cơ chế hỗ trợ kích cầu cho các thôn và Nhân dân đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo tiêu chí xã NTM nâng cao, như: Hỗ trợ 100.000 đồng/m chiều dài tường rào xây dựng mới, cải tạo nâng cấp theo mẫu; 600.000 đồng/khối bê tông để nâng cấp mở rộng đường GTNT, nhằm tạo không gian thoáng đãng, hệ thống giao thông khang trang, hiện đại.

Có được kết quả hiến đất mở đường làm giao thông nông thôn, xã Thiệu Long đã vận dụng linh hoạt các hình thức tuyên truyền, vận động để cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ về vai trò của mình và lợi ích trong công cuộc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó, khơi dậy tinh thần tự giác, tự nguyện của Nhân dân hiến đất, góp công, góp của xây dựng đường giao thông nông thôn và thực hiện các tiêu chí theo quy định.

Có thể nói, xã Thiệu Long đã huy động cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn cùng vào cuộc. Trước hết là làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục tiêu cao nhất của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; từ đó vận động mọi người cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới với phương châm "Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra và Dân hưởng thụ". Hiện địa phương đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí, trong đó có việc hiến đất mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn toàn xã, góp phần để xã Thiệu Long xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu theo kế hoạch đề ra.

Người viết bài: Vũ Thị Thanh

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT