Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
140278

Đại hội Công đoàn xã Thiệu Long nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng lúc: 27/02/2023 (GMT+7)
100%Đại hội công đoàn xã Thiệu Long nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng ngày 26 tháng 2 năm 2023 Công đoàn cơ sở xã Thiệu Long đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng chí Chủ tịch Công đoàn xã phát biểu khai mạc Đại hội

Công đoàn cơ sở xã Thiệu Long có 27 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, nhưng Công đoàn xã đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho đoàn viên, tích cực tham gia gia xây dựng Đảng, chính quyền.Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn đã tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn xã, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đề ra. Trong nhiệm kỳ, ban chấp hành Công đoàn xã thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn, tham mưu với Đảng ủy, UBND xã thực hiện tốt chế độ chính sách tiền lương, xét khen thưởng, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, tặng quà nhân các dịp ngày Lễ, Tết.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã được chuẩn hóa với 2 đồng chí có trình độ Thạc sỹ, 18 đồng chí có trình độ Đại học, trung cấp 7 đồng chí, lý luận chính trung cấp 24/27 đồng chí.

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đoàn viên gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với phương châm“Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn cơ sở xãThiệu Long, nhiệm kỳ 2023 – 2028, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp,tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Văn Lực – huyện uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động

huyện Thiệu Hóa phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Lực –huyện uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Thiệu Hóa đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở xã Thiệu Long đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ quan trọng để Công đoàn cơ sở xã đưa vào thực hiện trong nhiệm kỳ tới đó là: Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên nhằm phát huy tốt vai trò để tổ chức công đoàn thực sự là mái nhà chung của đoàn viên công đoàn. Phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị thông qua hội nghị cán bộ, công nhân viên chức hàng năm, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đoàn viên; phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ đoàn viên tại cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Hoàng Đình Quế – Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại Đại hội

Về dự Đại hội đồng chí Hoàng Đình Quế – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 20217-2023 đã đạt được. Đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ phải làm trong nhiệm kỳ tới đó là, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên. Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ban chấp hành Công đoàn cơ sở xã, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Hai được các đại biểu tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Thiệu Long, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nguyễn Thị Dân

Cán bộ Văn hóa - Xã hội - Thông tin - Truyền thông xã Thiệu Long

Đại hội Công đoàn xã Thiệu Long nhiệm kỳ 2023-2028

Đăng lúc: 27/02/2023 (GMT+7)
100%Đại hội công đoàn xã Thiệu Long nhiệm kỳ 2023 – 2028

Sáng ngày 26 tháng 2 năm 2023 Công đoàn cơ sở xã Thiệu Long đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ V nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng chí Chủ tịch Công đoàn xã phát biểu khai mạc Đại hội

Công đoàn cơ sở xã Thiệu Long có 27 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, nhưng Công đoàn xã đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho đoàn viên, tích cực tham gia gia xây dựng Đảng, chính quyền.Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn đã tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn xã, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đề ra. Trong nhiệm kỳ, ban chấp hành Công đoàn xã thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn, tham mưu với Đảng ủy, UBND xã thực hiện tốt chế độ chính sách tiền lương, xét khen thưởng, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, tặng quà nhân các dịp ngày Lễ, Tết.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã được chuẩn hóa với 2 đồng chí có trình độ Thạc sỹ, 18 đồng chí có trình độ Đại học, trung cấp 7 đồng chí, lý luận chính trung cấp 24/27 đồng chí.

Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đoàn viên gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn.

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với phương châm“Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn cơ sở xãThiệu Long, nhiệm kỳ 2023 – 2028, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp,tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Đồng chí Hoàng Văn Lực – huyện uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động

huyện Thiệu Hóa phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Lực –huyện uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Thiệu Hóa đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở xã Thiệu Long đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ quan trọng để Công đoàn cơ sở xã đưa vào thực hiện trong nhiệm kỳ tới đó là: Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên nhằm phát huy tốt vai trò để tổ chức công đoàn thực sự là mái nhà chung của đoàn viên công đoàn. Phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị thông qua hội nghị cán bộ, công nhân viên chức hàng năm, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đoàn viên; phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ đoàn viên tại cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Hoàng Đình Quế – Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại Đại hội

Về dự Đại hội đồng chí Hoàng Đình Quế – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 20217-2023 đã đạt được. Đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ phải làm trong nhiệm kỳ tới đó là, làm tốt hơn nữa công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên. Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ban chấp hành Công đoàn cơ sở xã, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Hai được các đại biểu tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Thiệu Long, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nguyễn Thị Dân

Cán bộ Văn hóa - Xã hội - Thông tin - Truyền thông xã Thiệu Long

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT