Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
140278

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, thôn năm 2017

Đăng lúc: 23/11/2017 (GMT+7)
100%

Ngày 14/11/2017, UBND huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, thôn năm 2017.

Tại lớp tập huấn, Ban chỉ đạo NTM các xã, thị trấn, bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn đã được lãnh đạo phòng NN&PTNT giới thiệu các chuyên đề: tổng quan chương trình nông thôn mới và nội dung thực hiện giai đoạn 2016-2020, một số kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới; vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tổ chức xây dựng NTM; quy trình triển khai thực hiện dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trong xây dựng nông thôn mới; việc đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức ở nông thôn; phương pháp lập kế hoạch đầu tư xây dựng NTM cấp xã có sự tham gia của người dân; theo dõi, đánh giá chuẩn bị báo cáo về xây dựng NTM; quản lý tài chính và thực hiện các quy trình thủ tục thanh toán, quyết toán; kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân; kỹ năng tổ chức điều hành cuộc họp, xử lý mâu thuẫn và xây dựng sự đồng thuận trong nhân dân; kỹ năng lập và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển thôn theo phương pháp dựa vào nội lực cộng đồng.

Qua lớp tập huấn nhằm giúp nâng cao năng lực, nhận thức của các đồng chí trong BCĐ nông thôn mới các xã, thị trấn, ban vận động ở các thôn về chương trình Mục tiêu quốc gia hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM; góp phần nâng cao những kỹ năng, kiến thức cho cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng NTM.

Thanh Mai

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, thôn năm 2017

Đăng lúc: 23/11/2017 (GMT+7)
100%

Ngày 14/11/2017, UBND huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, thôn năm 2017.

Tại lớp tập huấn, Ban chỉ đạo NTM các xã, thị trấn, bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn đã được lãnh đạo phòng NN&PTNT giới thiệu các chuyên đề: tổng quan chương trình nông thôn mới và nội dung thực hiện giai đoạn 2016-2020, một số kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới; vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tổ chức xây dựng NTM; quy trình triển khai thực hiện dự án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trong xây dựng nông thôn mới; việc đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức ở nông thôn; phương pháp lập kế hoạch đầu tư xây dựng NTM cấp xã có sự tham gia của người dân; theo dõi, đánh giá chuẩn bị báo cáo về xây dựng NTM; quản lý tài chính và thực hiện các quy trình thủ tục thanh toán, quyết toán; kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân; kỹ năng tổ chức điều hành cuộc họp, xử lý mâu thuẫn và xây dựng sự đồng thuận trong nhân dân; kỹ năng lập và tổ chức triển khai kế hoạch phát triển thôn theo phương pháp dựa vào nội lực cộng đồng.

Qua lớp tập huấn nhằm giúp nâng cao năng lực, nhận thức của các đồng chí trong BCĐ nông thôn mới các xã, thị trấn, ban vận động ở các thôn về chương trình Mục tiêu quốc gia hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM; góp phần nâng cao những kỹ năng, kiến thức cho cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng NTM.

Thanh Mai

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT