Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
140278

Hội nghị triển khai sản xuất vụ chiêm xuân năm 2018

Đăng lúc: 23/11/2017 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 14/11, UBND huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất ngành trồng trọt năm 2017 và triển khai sản xuất vụ chiêm xuân năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Tám - UVBTVHU- PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.


IMG_0344.JPG
Thực hiện kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2017, toàn huyện gieo trồng được 21.607ha, trong đó 18.788 ha cây lương thực. Tổng sản lương thực đạt 117.584 tấn. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.823 tỷ đồng. Các cây công nghiệp đạt giá trị kinh tế cao. Cây dâu tằm là 126,7 ha. Cây mía nguyên liệu ổn định diện tích 102 ha. Các mô hình liên kết sản xuất lúa gạo chất lượng cao và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân phát huy hiệu quả tốt và đem lại thu nhập cao hơn so với sản xuất truyền thống. Mô hình sản xuất rau an toàn phát huy hiệu quả tốt, đem lại thu nhập cao cho nông dân. Bình quân thu nhập 300- 400 triệu/ha/năm. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng cánh đồng liền vùng, cùng trà, cùng một loại giống được gần 1000 ha. Công tác chỉ đạo phòng ngừa dịch hại cây trồng được quan tâm chỉ đạo. Công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng, vật tư, phân bón được thực hiện chặt chẽ hơn.

Vụ chiêm xuân 2018, huyện Thiệu Hóa có kế hoạch gieo cấy 8.290 ha lúa. Trong đó lúa lai chiếm 60- 70% diện tích. Cây ngô 550 ha. Cây màu, cây công nghiệp vùng công nghệ cao 20-30 ha, cây ớt xuất khẩu trồng tại 11 xã với 100 ha, đậu tương rau và các loại rau màu khác 470 ha…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tám – UVBTVHU- PCT UBND huyện nhấn mạnh: Việc hoàn thành và vượt mức kế hoạch đối với lĩnh vực trồng trọt nhằm góp phần bảo đảm an ninh lương thực và phát triển kinh tế - xã hội, do đó các ngành, các cấp tập tung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng xuất, giá trị và khả năng cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp. Phát triển mở rộng các mô hình cho doanh nghiệp thuê đất sản xuất tập trung và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Chú trọng dồn điền đổi thửa; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp cung ứng đầy đủ giống, vật tư hàng hóa nông nghiệp để nhân dân sản xuất đảm bảo trong lịch khung thời vụ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu diện tích, sản lượng đã đề ra.

PV: Thanh Mai

Hội nghị triển khai sản xuất vụ chiêm xuân năm 2018

Đăng lúc: 23/11/2017 (GMT+7)
100%

Sáng ngày 14/11, UBND huyện Thiệu Hóa đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất ngành trồng trọt năm 2017 và triển khai sản xuất vụ chiêm xuân năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Tám - UVBTVHU- PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.


IMG_0344.JPG
Thực hiện kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt năm 2017, toàn huyện gieo trồng được 21.607ha, trong đó 18.788 ha cây lương thực. Tổng sản lương thực đạt 117.584 tấn. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.823 tỷ đồng. Các cây công nghiệp đạt giá trị kinh tế cao. Cây dâu tằm là 126,7 ha. Cây mía nguyên liệu ổn định diện tích 102 ha. Các mô hình liên kết sản xuất lúa gạo chất lượng cao và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân phát huy hiệu quả tốt và đem lại thu nhập cao hơn so với sản xuất truyền thống. Mô hình sản xuất rau an toàn phát huy hiệu quả tốt, đem lại thu nhập cao cho nông dân. Bình quân thu nhập 300- 400 triệu/ha/năm. Huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng cánh đồng liền vùng, cùng trà, cùng một loại giống được gần 1000 ha. Công tác chỉ đạo phòng ngừa dịch hại cây trồng được quan tâm chỉ đạo. Công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng, vật tư, phân bón được thực hiện chặt chẽ hơn.

Vụ chiêm xuân 2018, huyện Thiệu Hóa có kế hoạch gieo cấy 8.290 ha lúa. Trong đó lúa lai chiếm 60- 70% diện tích. Cây ngô 550 ha. Cây màu, cây công nghiệp vùng công nghệ cao 20-30 ha, cây ớt xuất khẩu trồng tại 11 xã với 100 ha, đậu tương rau và các loại rau màu khác 470 ha…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tám – UVBTVHU- PCT UBND huyện nhấn mạnh: Việc hoàn thành và vượt mức kế hoạch đối với lĩnh vực trồng trọt nhằm góp phần bảo đảm an ninh lương thực và phát triển kinh tế - xã hội, do đó các ngành, các cấp tập tung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng xuất, giá trị và khả năng cạnh tranh các sản phẩm nông nghiệp. Phát triển mở rộng các mô hình cho doanh nghiệp thuê đất sản xuất tập trung và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Chú trọng dồn điền đổi thửa; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp cung ứng đầy đủ giống, vật tư hàng hóa nông nghiệp để nhân dân sản xuất đảm bảo trong lịch khung thời vụ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu diện tích, sản lượng đã đề ra.

PV: Thanh Mai

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC

CHI TIẾT